Obowiązek informacyjny osób korzystających z usług sklepu internetowego
w związku z przetwarzaniem danych osobowych:


 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce., lub drogą mailową: cissiedlce@interia.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: rodo.siedlce@caritas.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. W związku z założeniem konta przetwarzamy Twoje dane w celu:
 5. umożliwienia Ci założenia i korzystania z konta na stronie https://www.sklepcissiedlce.pl/. – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – Twoje dane przetwarzamy do czasu usunięcia konta na naszej stronie;
 6. dochodzenia i obrony roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane przetwarzamy przez okres 3 lat od usunięcia konta na naszej stronie.
 7. W związku z zakupem przetwarzamy Twoje dane w celu:
 8. umożliwienia dokonania zakupu i realizację zamówienia w sklepie internetowym – art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane przetwarzamy do czasu usunięcia konta na naszej stronie;
 9. rozliczenia płatności i wystawienia dowodów księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane przetwarzamy przez 5 lat od zakończenia roku, w którym wystawiono dokument księgowy;
 10. dochodzenia i obrony roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dane przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa.
 11. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 12. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 13. Administrator przekaże dane na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności do: Caritas Diecezji Siedleckiej lub zawartych umów powierzenia danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych, dostawców programów księgowych.
 14. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
 15. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 16. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 17. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 18. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 19. Podanie danych osobowych jest Podanie danych osobowych jest konieczne, aby móc dokonać zakupów w  sklepie internetowym.  
 20. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych informujemy:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce lub drogą mailową: cissiedlce@interia.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: rodo.siedlce@caritas.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 4. Przetwarzanie odbywa się w celu
 5. wystawienia faktury oraz płatności – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 6. rozliczenia faktury – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym wystawiono dokumenty księgowe.

 • Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Administrator przekaże dane osobowe na podstawie przepisów prawa organom kontrolnym, m.in. skarbowym, Caritas Diecezji Siedleckiej oraz na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym do dostawców usług teleinformatycznych, dostawców programów księgowych.
 • Pan/ Pani prawo do:
 • Podanie danych osobowych jest wymagane, aby móc skorzystać z usług Administratora.
 • Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Integracji Społecznej
  w Siedlcach
  (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce lub drogą mailową: cissiedlce@interia.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Andrzeja Rybus-Tołłoczko,
  z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: rodo.siedlce@caritas.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu wymiany danych osobowych w ramach kontaktów służbowych – art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora bezterminowo.
 5. Dane osobowe mogą pochodzić od stron trzecich m.in.: pracowników, współpracowników, beneficjentów, kontrahentów, klientów oraz urzędników w związku z prowadzona działalnością statutową.
 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Administrator nie przewiduje przekazywania dane osobowe innym podmiotom.
 8. Osoba, której dane dotyczą ma Posiada Pan/ Pani prawo do:
 9. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 10. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;
 11. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 12. wniesienia skargi na działania Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich nie podanie spowoduje, brak możliwości nawiązania kontaktu służbowego.
 14. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.